Jeu de Boulesclub Beusichem
Contact

Jeu de Boules Club Beusichem

Lokatie: De Wielstraat 14, naast de tennisbanen


Bestuur

Voorzitter: Mieke Rozendal
Secr. en Penningm.: Marjan Reith

Contact

Emailadres:

jeudeboulesbeusichem@gmail.com

Contributie

Per jaar € 42.50
Los kaartje € 2.50 (incl. koffie/thee)
jeugd tot 16 jaar: € 1.50 (incl. frisdrank)

Speelavonden

Op dinsdag- en donderdagavond
vanaf 19:30 uur
Ook zaterdagmiddag 13:30 uur